Yes, de certificering is weer binnen.

Het beroep dat ik uitoefen is mensenwerk en dus maatwerk. Omdat je ervan verzekert wilt zijn dat de zorg die je ontvangt goed is en omdat je ook letterlijk verzekert wilt zijn tegen de kosten die het aanmeten van een borstprothese of kous met zich meebrengt, moet ik ook periodiek een certificering doorlopen. Toch wel spannend weer; er veranderen heus zaken en je moet er toch even weer de studieboeken voor in, maar gelukkig kan ik vooral ook berusten in mijn uitgebreide ervaring. Het doet me dan ook heel veel deugd jullie te kunnen mededelen dat ik weer volledig gecertificeerd ben. Een fijne gedachte toch?

Naar aanleiding van de toetsing van uw organisatie volgens de eisen gesteld in deĀ Erkenningsregeling MMC hebben wij namens het het bestuur van de Stichting ErkenningsregelingĀ Leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH) het genoegen u mede te delen dat de erkenning isĀ verlengd.